Kolgrost

INFORMACJE

Zapytanie ofertowe
31.08.2010r
Producent Styropianu KOLGROST Sp.J.
Dąbrówka Mała 31, 95-060 Brzeziny
NIP: 833-11-26-472
KRS: 0000110099
tel/fax 48468745183

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe

2. Przedmiot zamówienia:
Linia technologiczna do formowania bloków styropianowych oraz cięcia na płyty z zastosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi

3. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Forma do produkcji bloków styropianowych o wymiarach: 3000x1000X1000 z naddatkami technologicznymi.
  • Nowatorskie rozwiązania konstrukcji ścian zbudowanych z sit szczelinowych o budowie lamelowej i szczelinach 0.25-0.3mm rozłożonych równomiernie na cełej powierzchni parowania.
  • Nowatorskie rozwiązania systemu czyszczenia komory pistoletu zasypowego formy, umożliwiające czyszczenie komory pistoletu po każdym zasypie formy
  • Nowatorski układ kolektorów parowo-próżniowych i zaworów klapowych umożliwiających kształtowanie cyklów parowania na osiem różnych sposobów.
  • Zastosowanie jednoczesnego systemu wycofywania wypychaczy i zamykania drzwi formy, co pozwoli zmniejszyć czas cyklu wytwarzania bloku o 6-8 sekund, przez co zwiększy wydajność.
  • Nowatorskie rozwiązanie uszczelnienia korpusu formy i drzwi oraz elastyczne teleskopowe podwójne uszczelnienie kolektorów doprowadzających parę do drzwi.
  • Nowoczesny zamknięty układ wody technologicznej chłodzenia pomp próżniowych zapewniający dużą oszczędność zużycia wody, przedłużenie żywotności pomp próżniowych oraz utrzymanie właściwej wydajności ich pracy.
  • Sterownik PLC umożliwiający nadzorowanie pracy formy w systemie ONLINE i szybką jej diagnostykę
 • Linia do cięcia dla bloków styropianowych o wymiarach 3000X1000X1000 z naddatkami technologicznymi.
  • Innowacyjny sposób cięcia bloków styropianowych  eliminujący w znacznym stopniu naprężenia odkształcające płyty.
  • Proces polegający na ustawianiu bloku styropianowego w kolejnych fazach cięcia w różnych płaszczyznach poprzez obracanie  bloku styropianowego na stołach linii do cięcia.
  • Nowatorskie rozwiązanie ramy do cięcia bloku na płyty umożliwiające pochylenie gdzie kąt ustawienia będzie ustalany za pomocą endokera optycznego z dokładnością do 0.1stopnia.
  • Nowatorskie rozwiązanie ramy z drutami tnącymi wykorzystującej wibrację mechaniczną lub elektromagnetyczną co poprawia jakość cięcia oraz zwiększa szybkość i dokładność.
  • Automatyczny bez obsługowy system odbioru i kruszenia ścinków powstałych w procesie cięcia bloków wraz z transportem pneumatycznym regranulatu do silosa .
  • Zastosowanie czujników ruchu w ramach sygnalizujących zerwanie drutu , powodujących zatrzymanie procesu cięcia i wyłączenie grzania drutów w celu ochrony przed zapaleniem rozcinanego bloku.
  • Sterownik PLC umożliwiający nadzorowanie pracy linii do cięcia w systemie ONLINE i szybką jej diagnostykę
4. Cena
Oferowana cena powinna zawierać koszt wykonania urządzeń wraz z zamontowaniem w miejscu przyszłej pracy, czyli na terenie aktualnej działalności zamawiającego, przeszkolenia załogi oraz wdrożenia systemu i gwarancji.
Cena podana w wartościach netto.

5.Termin dostawy i instalacji
Termin dostawy : nie dłużej niż 12 tygodni od dnia zamówienia
Miejsce dostawy i instalacji: Linia technologiczna zostanie zainstalowana w zakładzie zamawiającego.

6. Składanie ofert:
Termin składania ofert do   01.09.2010r - 15.09.2010r
Dostawca jest zobowiązany złożyć kompletną ofertę (osobiście lub listownie) zawierającą :
 • Opis techniczny maszyn
 • Cena netto
 • Warunki dostawy i instalacji ( w tym również warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego)
 • Termin ważności oferty: do 31.12 2010r
Osoba do kontaktu:
Jacek Grochowski
tel.0048601246913

W przypadku wątpliwości i szczegółowych zapytań ze strony dostawców na temat innowacyjnych procesów technologicznych, według których maszyny powinny pracowac ,  istnieje możliwość spotkań bezpośrednich w fabrykach przystępujących do składania ofert.

7.Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Są zarejestrowanymi płatnikami VAT na terenie UE ( lub posiadają swój oddział na terenie UE będący w stanie zrealizować zamówienie)
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
8. Kryteria oceny ofert:
Podczas oceny poszczególnych ofert najważniejsze punkty to:
 • Dostosowanie do innowacyjnej technologii zgodnie z warunkami jak w zamówieniu
 • Cena
 • Termin dostawy oraz montażu.
9. Formalności po wyborze oferty:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany dostawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z zamawiającym.

10. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia oraz do unieważnienia postępowania

W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o zapisy procedury uproszczonej brak jest możliwości stosowania środków odwoławczych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo Zamówień Publicznych

PYTANIA I ZAMÓWIENIA+48 46 874 51 83

kolgrost@kolgrost.pl

Kontakt

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się